Privacy

RAVOTT (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, de klanten van klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te helpen de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Dit privacy statement legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Data Protection Officer (DPO), maar we helpen je uiteraard wel graag met vragen. Neem hiervoor contact op via info@ravott.nl of 06 – 49798391.

Wie zijn wij?

Wij zijn RAVOTT; een bedrijf dat koffievoorziening op evenementen voorziet en koffie gerelateerde trainingen geeft. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Ons vestigingsadres is te Poortugaal

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, beroep en/of functietitel, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), transactiegegevens, interessegebieden, IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag.

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen: Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.
 • Klantenadministratie en dienstverlening: In onze klantenadministratie houden we bij wie de klanten zijn van RAVOTT, met de daarbij behorende relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om je te kunnen bereiken, maar ook gegevens over je interessegebieden en werkzaamheden zodat we je zo goed mogelijk van informatie en advies kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken we gegevens voor het kunnen versturen van offertes en/of overeenkomsten en voor het afleveren van producten en/of diensten.
 • We zijn bereikbaar via verschillende kanalen: telefoon, e-mail, post, social media, etc. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
 • Als wij een opdracht uitvoeren voor onze klant, krijgen we ook te maken met persoonsgegevens. Wij hanteren voor dit soort opdrachten een verwerkersovereenkomst, waarin alle kaders met betrekking tot het opslaan, beheren en verwerken van de persoonsgegevens staan.
 • Contact- en offerteformulieren: Middels onze contact- en offerteformulieren op de website kun je contact met ons opnemen. Je gegevens worden dan ook alleen éénmalig gebruikt voor het leggen van contact of voor het opstellen van een offerte. Mogelijk worden je contactgegevens opgeslagen in de website. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Nieuwsbrieven en mailings: Wij bieden de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uitschrijven kan te allen tijde via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.
 • Marketingdoeleinden: Wij houden algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Daarnaast werven wij nieuwe klanten en soms nieuwe collega’s. Om met hen contact te kunnen onderhouden, verwerken wij van hen contactdetails en interessegebieden. Dit gebeurt onder andere via campagnes. Hiervoor verwerken wij bijvoorbeeld het IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Zo kunnen wij op de juiste plekken de meest relevante advertenties laten zien.

 

Rechten van betrokkenen

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wil je gebruikmaken van je rechten of heb je vragen/opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@ravott.nl of 06-49798391.

 • Informatie en inzage: je kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Daarnaast vertellen we je graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.
 • Rectificatie: je kunt te allen tijde een wijziging in je persoonsgegevens doorgeven, als je bijvoorbeeld het idee hebt dat we onjuiste gegevens van je hebben.
 • Vergetelheid: je hebt het recht tot het laten verwijderen van je persoonsgegevens. Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.
 • Beperking: je kunt de verwerking van je persoonsgegevens laten beperken als je het idee hebt dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken.
 • Bezwaar, recht tot verzet: je kunt bezwaar indienen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: je kunt onder de AVG je persoonsgegevens ook over laten dragen. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: je kunt per verwerking je toestemming intrekken. Zo meld je je bijvoorbeeld alleen af voor nieuwsbrieven.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: we horen het uiteraard graag wanneer je denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG handelen. Wil je rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kan je daar ook een klacht indienen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

 

Grondslag van de verwerking

Zoals toegelicht in deze privacyverklaring, verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met jouw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

 

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, de leverancier van ons CRM systeem, de salarisadministratie, de externe ICT service, Google (Analytics) en e-mailmarketingsysteemaanbieders. Maar ook partijen zoals drukkerijen en postverwerkers.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding) en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.